Thông báo toàn thể học sinh, học viên tạm ngừng đến trường cho đến hết ngày 28/2/2021

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo toàn thể học sinh, học viên tạm ngừng đến trường cho đến hết ngày 28/2/2021. Đối với học sinh hệ Trung cấp, đề nghị các em theo dõi thời khóa biểu để tham dự lớp học online theo hướng dẫn. Đường dẫn theo…

Details

THÔNG BÁO VỀ CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN NGHỈ HỌC NHẰM ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Căn cứ Công văn số 324/UBND-VX ngày 01 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố…

Details