Tư vấn tuyển sinh trung cấp chính quy khóa XI tại trường trung học cơ sở LÊ LAI

Thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh trung cấp chính quy khóa XI năm học 2017-2018, trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương phối hợp với trường Trung học cơ sở Lê Lai (quận 8) mở ngày hội tư vấn định hướng nghế nghiệp chuyên đề “Tìm hiểu nghề nghiệp” dành…

Details