THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 KHÓA X NĂM HỌC 2017-2018

♦♦♦ Thông báo về thời khóa biểu học kỳ 4 khóa X năm học 2017-2018 các lớp 16CKC2, 16CDL2, 16SCM2, 16DTCN2, 16CNO2, 16DCN2, 16KTHD1-2, 16KTHM1-2. Các em học sinh vui lòng xem và tải file về theo dõi tại đây     ->>> THOI KHOA BIEU HOC KY 4 KHOA  X  LOP 16CDL2,16CKC2,16CKC1,16SCM2,16DTCN2,16DCN2,16KTHD1,16KTHD2,16KTHM1,16KTHM2

Details

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA XI NĂM HỌC 2017-2018

♦♦♦ Thông báo về thời khóa biểu học kỳ 2 khóa XI năm học 2017-2018 của các lớp 17CDL1-2, 17CDT1-2, 17CKC1-2, 17MTT1-2, 17DCN1-2, 17BTCK1-2, 17CDL1-2,17CNO1-2, 17KTHD1-2,17KTHM1-2. Các em học sinh vui lòng xem và tải file về theo dõi tại đây ->>> THOI KHOA BIEU HOC KI 2 KHOA 11 LOP 17CDL1-2, 17CDT1-2,17CKC1-2,17DCN1-2,17MTT1-2,17DTCN1-2,17SCM1-2,17CNO1-2,17BTCK1-2,17KTHD1-2,17KTHM1-2