– SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

Học phí: 1.450.000 đ/ 5 tuần – 5 buổi/ tuần Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn Tái hòa nhập cộng đồng Thương binh, bệnh binh Con thương binh, con bệnh binh Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật…

Details