Kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 2)

THÔNG BÁO Về kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 2) Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương về công nhận trúng tuyển hệ Trung cấp Khóa 21K15, Năm học 2021 – 2022 (đợt…

Details

Kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 1)

THÔNG BÁO Về kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 1) Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 18/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương về công nhận trúng tuyển hệ Trung cấp Khóa 21K15, Năm học 2021 – 2022 (đợt…

Details

Vòng lan tỏa dự án cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” – Startup Kite 2021″

VÒNG LAN TỎA DỰ ÁN CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP HỌC SINH, SINH VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP” – STARTUP KITE 2021″ ** Căn cứ Kế hoạch 41/KH-KTCNHV-HSSV ngày 9 tháng 6 năm 2021 kế hoạch Về cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2021 – chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới…

Details

UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg

UBND Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân thành phố ủng hộ và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 09/7/2021 để kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Đề nghị…

Details

Về triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số cho Học sinh

THÔNG BÁO Về triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số cho Học sinh Căn cứ công văn số 1388/UBND-VX về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí…

Details

Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW của BCH Trung Ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: 621-QĐ/ĐU ngày 23/4/2021 của Đảng bộ Quận 5 về chuẩn y kết nạp…

Details

Thông báo: Cho học sinh, học viên ngưng đến truờng nhằm đảm bảo phòng, chống dịch covid-19

Thực hiện Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ thông báo số 32/TB-KTCNHV ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Trường Trung cấp…

Details