– VẬN HÀNH CÀI ĐẶT BIẾN TẦN

Học phí:  1.500.000 đ/ 5 tuần – 5 buổi/ tuần Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định Khuyến học: Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:        Hộ nghèo, gia đình khó khăn       Tái hòa nhập cộng đồng       Thương binh, bệnh binh…

Details