Bốn học sinh Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương được tuyên dương “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” cấp Trung ương năm học 2017-2018

Gương “Học sinh 3 rèn luyện” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho học sinh các trường trung cấp, cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được rèn luyện, phấn đấu, trang bị những hành trang cần thiết…

Details