– KỸ THUẬT CHUẨN ĐOÁN HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ XE MÁY

HỌC PHÍ: 5.000.000 đ/ 1 tháng/ 6 buổi/tuần  Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn Tái hòa nhập cộng đồng Thương binh, bệnh binh Con thương binh, con bệnh binh Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người…

Details