– Thiết kế áo dài

Học phí:  1.400.000 đ/ 6 tuần – 3 buổi/ tuần Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định Khuyến học:Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:  Hộ nghèo, gia đình khó khăn. Tái hòa nhập cộng đồng. Thương binh, bệnh binh .Con thương binh, con bệnh binh. Giảm 30%…

Details