– LỚP TÓC THỢ PHỤ

LỚP THỢ PHỤ: KỸ THUẬT GỘI ĐẦU + RỬA MẶT – MASSAGE                  (Học phí trọn khóa 1.400.000đ đóng 1 lần giảm còn 1.000.000đ) 1/ KỸ THUẬT GỘI ĐẦU: Khai giảng thường xuyên, có lớp sáng, chiều, tối Học phí: 700.000đ/2 tuần – 1 tuần học 3 buổi MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:  Kiến thức nghề: –  Biết sử dụng…

Details