– Các lớp Chải bới

KHUYẾN HỌC:Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ. Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn. Tái hòa nhập cộng đồng. Thương binh, bệnh binh, Con thương binh, con bệnh binh Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật    Học phí trọn khóa: 3.500.000 đ/ 7,5 tháng. Giảm 10% khi…

Details

– ĐÀO TẠO SƠ CẤP TRANG ĐIỂM

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TÊN NGHỀ: TRANG ĐIỂM  . TRANG ĐIỂM CƠ BẢN (01 tháng) Học phí: 2.700.000 đ/học viên Tên bài 1: Vệ sinh mặt trước khi trang điểm, phương pháp chăm sóc bảo vệ da. Tên bài 2: Kỹ thuật đánh nền Tên bài 3: Kỹ thuật: đánh khối, đánh má hồng, tạo khối sóng…

Details