– Các lớp Chải bới

KHUYẾN HỌC:Giảm 10% -> 15% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ. Giảm 15% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn. Tái hòa nhập cộng đồng. Thương binh, bệnh binh, Con thương binh, con bệnh binh Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật  Học phí trọn khóa: 3.500.000 đ/ 7,5 tháng. Giảm 10%…

– LỚP TÓC THỢ PHỤ

LỚP THỢ PHỤ: KỸ THUẬT GỘI ĐẦU + RỬA MẶT – MASSAGE                  (Học phí trọn khóa 1.400.000đ đóng 1 lần giảm còn 1.000.000đ) 1/ KỸ THUẬT GỘI ĐẦU: Khai giảng thường xuyên, có lớp sáng, chiều, tối Học phí: 700.000đ/2 tuần – 1 tuần học 3 buổi MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:  Kiến thức nghề: –  Biết sử dụng…