Bốn học sinh Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương được tuyên dương “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN” cấp Trung ương năm học 2017-2018

Gương “Học sinh 3 rèn luyện” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho học sinh các trường trung cấp, cao đẳng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được rèn luyện, phấn đấu, trang bị những hành trang cần thiết…

Tổ chức Đánh Giá Kỹ Năng Nghề Quốc Gia Bậc 2/5 Kỳ I năm 2018 Nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Từ ngày 11/12/2018 đến ngày 20/12/2018, Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia – Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức Kỳ thi Đánh Giá Kỹ Năng Nghề Quốc Gia Bậc 2/5 Kỳ I nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh năm 2018 cho người lao động.…

Học chương trình gì để bằng tốt nghiệp được ghi ”Chương trình chất lượng cao”?

Trên bằng tốt nghiệp của người học học chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ được ghi bổ sung nội dung “chương trình chất lượng cao” – theo quy định mới của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội. Bằng tốt nghiệp ghi “chương trình chất lượng cao”…