TRƯỜNG TCN KTCN HÙNG VƯƠNG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, NÂNG BẬC THỢ CHO CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở LĐTB&XH về công tác đào tạo tay nghề và nâng bậc cho người lao động đảm bảo yếu tố hội nhập và phát triển nền công nghiệp bền vững của TP. HCM giai đoạn 2018 – 2020.…

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ KHÓA LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2016-2017

♦♦♦ Thông báo về điểm thi tốt nghiệp môn Chính trị khóa Liên thông cao đẳng năm 2016-2017. Sinh viên vui lòng xem và tải file về tại đây, sinh viên nào thi rớt tốt nghiệp bắt buộc phải tự ôn tập để chuẩn bị thi lại khi nhà trường thông báo lịch ->>>DIEM THI…

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II BỒI DƯỠNG VĂN HÓA LỚP 12 KHÓA XI VÀ THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA X

♦♦♦ Thông báo về thời khóa biểu học kỳ II lớp bồi dưỡng văn hóa ( học sinh chưa tốt nghiệp THPT) khóa XI và thời khóa biểu học kỳ II lớp văn hóa 4 môn ( lớp 12) khóa X. Các em học sinh vui lòng xem và tải file về theo dõi tại…

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 KHÓA X NĂM HỌC 2017-2018

♦♦♦ Thông báo về thời khóa biểu học kỳ 4 khóa X năm học 2017-2018 các lớp 16CKC2, 16CDL2, 16SCM2, 16DTCN2, 16CNO2, 16DCN2, 16KTHD1-2, 16KTHM1-2. Các em học sinh vui lòng xem và tải file về theo dõi tại đây

    ->>> THOI KHOA BIEU HOC KY 4 KHOA  X  LOP 16CDL2,16CKC2,16CKC1,16SCM2,16DTCN2,16DCN2,16KTHD1,16KTHD2,16KTHM1,16KTHM2

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA XI NĂM HỌC 2017-2018

♦♦♦ Thông báo về thời khóa biểu học kỳ 2 khóa XI năm học 2017-2018 của các lớp 17CDL1-2, 17CDT1-2, 17CKC1-2, 17MTT1-2, 17DCN1-2, 17BTCK1-2, 17CDL1-2,17CNO1-2, 17KTHD1-2,17KTHM1-2. Các em học sinh vui lòng xem và tải file về theo dõi tại đây ->>> THOI KHOA BIEU HOC KI 2 KHOA 11 LOP 17CDL1-2, 17CDT1-2,17CKC1-2,17DCN1-2,17MTT1-2,17DTCN1-2,17SCM1-2,17CNO1-2,17BTCK1-2,17KTHD1-2,17KTHM1-2