Thông báo về ôn thi Tốt nghiệp văn hóa THPT Khóa 19K13-2 (Văn hóa 4 môn)

THÔNG BÁO Về ôn thi Tốt nghiệp văn hóa THPT Khóa 19K13-2 (Văn hóa 4 môn) Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022. Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo đến học sinh hệ trung cấp khóa 19K13-2 về ôn thi Tốt nghiệp văn hóa…

Thông báo: Tạm ngưng học tập đối với học sinh hệ trung cấp để tiêm Vaccine COVID-19

THÔNG BÁO Về tạm ngưng học tập đối với học sinh hệ trung cấp để tiêm Vaccine COVID-19 Căn cứ thông báo số 58//TB-KTCNHV-HSSV ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Trường trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tiêm ngừa Vaccine cho học sinh hệ trung cấp, Trường Trung cấp nghề…

Về tiêm Vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho học sinh dưới 18 tuổi – đợt 2

THÔNG BÁO Về tiêm Vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho học sinh dưới 18 tuổi – đợt 2 Căn cứ kế hoạch số: 55/KH-KTCNHV-HSSV ngày 02/11/2021 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tổ chức tiêm Vắc xin phòng chừa Covid-19 cho học sinh dưới 18 tuổi; Căn cứ thông…

Tổ chức các lớp đào tạo trực tiếp cho học sinh, học viên tại trường sau dịch COVID-19

THÔNG BÁO Về tổ chức các lớp đào tạo trực tiếp cho học sinh, học viên tại trường sau dịch COVID-19 Căn cứ đề xuất của phòng Đào tạo qua tờ trình ngày 25 tháng 10 năm 2021, Căn cứ điều kiện thực tiễn về nhu cầu đào tạo Trung cấp, Sơ cấp và Đào tạo…

Thông báo: Hoàn tất thủ tục nhập học Khóa 21K15 Năm học: 2021-2022

THÔNG BÁO Về hoàn tất thủ tục nhập học Khóa 21K15 Năm học: 2021-2022         Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo đến học sinh hệ trung cấp Khóa 21K15 về hoàn tất thủ tục nhập học, cụ thể như sau: Thời gian: Từ ngày 06/10/2021 đến ngày 15/10/2021. Hình thức…

Thông báo: Thu học phí đối với học sinh hệ trung cấp khóa 20K14 Năm học 2021-2022

THÔNG BÁO Về thu học phí đối với HS hệ trung cấp khóa 20K14 Năm học 2021-2022 Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022. Căn cứ diễn biến phức tạp và tình hình khó khăn do dịch Covid-19. Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo…

Khóa 21K15: Thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa – Năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO Về thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa năm học 2021-2022 – Khóa 21K15 Nhà trường thông báo về thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa – năm học 2021-2022 đến toàn bộ học sinh hệ trung cấp Khóa 21K15  như sau: Thời gian học:  Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 02/10/2021. Hình thức…