Thông báo: Thu học phí đối với học sinh hệ trung cấp khóa 20K14 Năm học 2021-2022

THÔNG BÁO Về thu học phí đối với HS hệ trung cấp khóa 20K14 Năm học 2021-2022 Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022. Căn cứ diễn biến phức tạp và tình hình khó khăn do dịch Covid-19. Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo…

Khóa 21K15: Thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa – Năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO Về thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa năm học 2021-2022 – Khóa 21K15 Nhà trường thông báo về thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa – năm học 2021-2022 đến toàn bộ học sinh hệ trung cấp Khóa 21K15  như sau: Thời gian học:  Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 02/10/2021. Hình thức…

Kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 2)

THÔNG BÁO Về kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 2) Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương về công nhận trúng tuyển hệ Trung cấp Khóa 21K15, Năm học 2021 – 2022 (đợt…

Kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 1)

THÔNG BÁO Về kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 1) Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 18/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương về công nhận trúng tuyển hệ Trung cấp Khóa 21K15, Năm học 2021 – 2022 (đợt…

Vòng lan tỏa dự án cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” – Startup Kite 2021″

VÒNG LAN TỎA DỰ ÁN CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP HỌC SINH, SINH VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP” – STARTUP KITE 2021″ ** Căn cứ Kế hoạch 41/KH-KTCNHV-HSSV ngày 9 tháng 6 năm 2021 kế hoạch Về cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2021 – chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới…

Về triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số cho Học sinh

THÔNG BÁO Về triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số cho Học sinh Căn cứ công văn số 1388/UBND-VX về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí…