THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC TIN HỌC MOS, IC3 VÀ ANH VĂN TOEIC ĐỢT 3 (KHAI GIẢNG NGÀY 20/8/2018)

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo đến học sinh đang theo học lớp Tin học Mos, IC3 đợt 3 và Anh văn TOEIC đợt 2 lịch học thay đổi như sau: ♦ Lớp Tin học Mos Word (sáng thứ 4-6) nghỉ từ ngày 10/9-15/9/2018, chuyển sang học lại vào…

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TIN HỌC MOS, IC3 ĐỢT 3 VÀ ANH VĂN TOEIC ĐỢT 2

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TIN HỌC MOS, IC3 ĐỢT 3 VÀ ANH VĂN TOEIC ĐỢT 2 NĂM 2018 Học sinh vui lòng xem danh sách Lớp Tin học MOS.03A (tối thứ 2-4-6) tại đây: mos 03A Học sinh vui lòng xem danh sách Lớp Tin học MOS.03WB (sáng thứ 4-6)…

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA XII- NĂM HỌC 2018-2019

♦♦♦ Thông báo về thời khóa biểu sinh hoạt đầu khóa các lớp trung cấp khóa XII năm học 2018 – 2019. Để xem lịch học chi tiết của từng lớp các em học sinh vui lòng theo dõi tại đường link dưới đây