Tổ chức Đánh Giá Kỹ Năng Nghề Quốc Gia Bậc 2/5 Kỳ I năm 2018 Nghề: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Từ ngày 11/12/2018 đến ngày 20/12/2018, Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia – Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức Kỳ thi Đánh Giá Kỹ Năng Nghề Quốc Gia Bậc 2/5 Kỳ I nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh năm 2018 cho người lao động.…

TỔ CHỨC ÔN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA BẬC 1/5 VÀ 2/5 NĂM 2019.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Bậc 1/5 và 2/5 cho các nghề năm 2019 như sau: TÊN NGHỀ, CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN STT Tên nghề Bậc KNN đánh giá Chi phí ôn luyện (VNĐ) Chi phí…

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA BẬC 2/5 VÀ 3/5 NĂM 2019

Trung tâm Đánh giá Kỹ năng nghề Trường TCN Kỹ Thuật Công Nghệ Hùng Vương phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng và Đánh giá Kỹ năng nghề Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long thông báo về việc tổ chức các lớp ôn tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Bậc…

ĐÁNH GIÁ KNN QG BẬC 2/5 NGHỀ VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2/5 nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh năm 2018 như sau: Số lượng: 100 thí sinh Điều kiện đăng ký tham dự đánh giá: Thí sinh phải đáp ứng được một trong…