TỔ CHỨC ÔN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA BẬC 1/5 VÀ 2/5 NĂM 2019.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Bậc 1/5 và 2/5 cho các nghề năm 2019 như sau: TÊN NGHỀ, CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN STT Tên nghề Bậc KNN đánh giá Chi phí ôn luyện (VNĐ) Chi phí…

TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KNN QG BẬC 1/5 NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ CHO GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE

Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề Trường TCN KTCN Hùng Vương thông báo về việc “TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA BẬC 1/5 NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ CHO GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE”  cụ thể như sau: Số lượng: 15 thí sinh trở lên Điều kiện đăng ký tham…