TRƯỜNG TCN KTCN HÙNG VƯƠNG

 

HỖ TRỢ HỌC NGHỀ & VIỆC LÀM CỦA TỔ CHỨC PE&D

 

1/ Giới thiệu

Tổ chức Trẻ em & Phát triển (E&D) là một tổ chức phi chính phủ Pháp, được thành lập với sứ mệnh cải thiện điền kiện sống của trẻ em dễ bị tổn thương.

PE&D được thành lập vào năm 1984 để giúp đỡ những trẻ em Campuchia là nạn nhân của chiến tranh và nạn diệt chủng. Về sau,  PE&D đã mở rộng hoạt động sang Việt Nam, Nepal, Burkina Faso và Pháp. Từ những kinh nghiệm thực tiễn đó, PE&D phát triển những giải pháp phù hợp với các vấn đề chuyên về sức khỏe, giáo dục và phát triển gia đình

Ở Việt Nam, PE&D hướng tới đẩy lùi đói nghèo bằng cách giúp cho những gia đình dễ bị tổn thương có thể trở nên tự lực.

Chương trình Hỗ trợ Học nghề và Việc làm

Để đáp ứng nhu cầu của  những người trưởng thành và thanh thiếu niên thiệt thòi. PE&D thực hiện chương trình hỗ trợ học nghề và việc làm nhằm giúp đỡ họ trong việc hòa nhập nghề nghiệp và  hội nhập xã hội.

PE&D hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn thiết kế và thực hiện một dự án nghề nghiệp

Người hưởng lợi

  • Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn từ 14 – 25 tuổi;
  • Người trưởng thành ít có cơ hội về nghề nghiệp.
  • Những người có trình độ học vấn thấp, không có cơ hội được đào tạo hoặc bị phân biệt đối xử trong công việc.
  • Cá nhân dễ bị tổn thương đang tìm kiếm sự hướng dẫn tư vấn về định hướng nghề nghiệp, thông tin về nơi đào tạo hoặc cơ hội nghề nghiệp.

2/ Hoạt động

  1. Đồng hành cùng người hưởng lợi

Người hưởng lợi được đồng hành trong thời gian 3 – 9 tháng

Hoạt động: vãng gia, gặp tại Điểm Hỗ trợ Học nghề và Việc làm.

Mục đích: hỗ trợ người hưởng lợi xác định nhu cầu của họ, xác lập mục tiêu và thực hiện dự án nghề nghiệp.

  1. Điểm Hỗ trợ Học nghề và Việc làm

Điểm Hỗ trợ chào đón tất cả người dân ở Quận 8

Hoạt động: tham vấn, tiếp cận thông tin và các dịch vụ…

Mục đích: hỗ trợ thân chủ trong việc thực hiện dự án nghề nghiệp. Chia sẻ thông tin về khóa đào tạo nghề và những cơ hội nghề nghiệp.

  1. Mạng lưới đối tác

Mạng lưới đối tác phát triển không ngừng

Hoạt động: xác định các bên liên quan, thiết lập mối quan hệ đối tác, chuyển gửi,…

Mục đích: liên kết với mạng lưới nghề nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là các trung tâm dạy nghề, công ty, thanh thiếu niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương.

PE&D cũng tổ chức  các buổi chia sẻ và tập huấn cho người hưởng lợi, hỗ trợ công ty và trung tâm đào tạo nghề chào đón những đối tượng dễ bị tổn thương, thúc đẩy sự cởi mở,…

3/ Liên lạc

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ Nhân viên Xã hội (NVXH) PE&D đều có chuyên môn và đã hoàn tất khóa đào tạo chuyên nghiệp. NVXH sử dụng những công cụ và phương pháp chuyên dụng để giúp người hưởng lợi có cơ hội suy nghĩ, cân nhắc về hoàn cảnh hiện tại cũng như lựa chọn dự án nghề nghiệp dựa trên nhu cầu của họ.

Điểm Hỗ trợ Học nghề và Việc làm

  • Địa chỉ: 311 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8, Tp. HCM
  • Thời gian làm việc : 9h – 17h, Thứ Hai – Thứ Sáu

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 1 năm 2015

      Điểm hỗ trợ Học nghề & Việc làm