Giới thiệu chung

Từ năm 2012 đến nay, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương đã phối hợp với các tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề Quốc tế (NGO) trong hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề. Hoạt động đã hỗ trợ miễn phí cho hơn 2.000 học viên thuộc thanh thiếu niên dễ bị tổn thương tại khu vực TP. HCM

Các Tổ chức hỗ trợ học nghề

Các tổ chức hỗ trợ học nghề miễn phí

SCC là một trong Các tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề theo đó, chương trình của các đơn vị nhằm giúp đỡ trẻ em kém may mắn có thể thoát khỏi đói nghèo thông qua giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, khu vực hoạt động chủ yếu của SCC ở miền Nam Việt Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, mở rộng đến biên giới Campuchia và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Dự án Tương lai được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014. Dự án được giao cho Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ dự án, phối hợp với Ủy ban nhân Quận 7, Quận 8, Quận Tân Phú và huyện Bình Chánh triển khai tại 4 địa bàn trên. Đây là một trong Các tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề uy tín trên địa bàn TP. HCM

Các  tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề

E&D là một trong các tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề được thành lập vào năm 1984 để giúp đỡ những trẻ em Campuchia là nạn nhân của chiến tranh và nạn diệt chủng. Về sau,  E&D đã mở rộng hoạt động sang Việt Nam, Nepal, Burkina Faso và Pháp. Từ những kinh nghiệm thực tiễn đó, E&D phát triển những giải pháp phù hợp với các vấn đề chuyên về sức khỏe, giáo dục và phát triển gia đình. Ở Việt Nam. E&D hướng tới đẩy lùi đói nghèo bằng cách giúp cho những gia đình dễ bị tổn thương có thể trở nên tự lực.
Viện Hợp tác Phát triển châu Âu IECD là một tổ chức phi chính phủ của Pháp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển con người và phát triển kinh tế. Kể từ khi được thành lập, IECD đã đóng góp rất lớn cho các hoạt động phát triển, mang lại nhiều tác động tích cực làm thay đổi xã hội. Vì thế, IECD sớm nhận được sự ủng hộ của người dân trên phạm vi toàn cầu, được chính phủ Pháp công nhận là một tổ chức mang lại những lợi ích vô cùng thiết thực cho cộng đồng. Năm 2013, cùng với sự hỗ trợ rất tích cực của Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC) thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng và chính quyền địa phương, dự án của IECD đã chính thức có mặt tại Việt Nam.

Xem các chính sách giảm học phí chung của trường tại đây!