TRƯỜNG TCN KTCN HÙNG VƯƠNG

CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC VIÊN CỦA TRƯỜNG

Chính sách miễn giảm học phí

STT Đối tượng Mức giảm Thủ tục đăng ký

I/ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN LÀ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ CÓ THẺ HỌC NGHỀ

1 Học viên là bộ đội xuất ngũ có thẻ học nghề Miễn phí 01 nghề Bản chính: QĐXN + thẻ học nghề + bản sao CMND


II/ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN HỆ NGẮN HẠN

1 Hộ nghèo, gia đình khó khăn Giảm 30% học phí
tất cả các lớp của các nghề (trừ nghề Lái xe)
Có giấy xác nhận của UBND phường
2 Tái hòa nhập cộng đồng
3 Thương binh, bệnh binh; con thương binh, con bệnh binh; Có giấy tờ chứng minh
4 Bộ đội xuất ngũ không có thẻ học nghề Giảm 10% học phí tất cả các lớp của các nghề (trừ nghề Lái xe) Bản sao QĐXN
5 Học viên đã học lái xe B2 tại Trường Giảm 15% học phí
tất cả các lớp của nghề sửa chữa ô tô
6 Người khuyết tật

(tùy theo mức độ khuyết tật)

Giảm từ 30% -> 50%
học phí
Trình giấy tờ có ảnh; viết vào phiếu đăng ký, PĐT sẽ trình Hiệu trưởng duyệt

III/ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TRỌN KHÓA NGHỀ NGẮN HẠN

1 HV đóng trọn khóa nghề ngắn hạn (danh sách lớp trọn khóa theo quy định của nhà trường) Giảm 10% học phí + quà tặng

IV/ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN HỆ TRUNG CẤP ĐĂNG KÝ HỌC CÁC LỚP NGẮN HẠN

1 HV đã tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng nghề Giảm 20% học phí các
nghề ngắn hạn (trừ Lái xe)
01 bản sao bằng tốt nghiệp TCN/CĐN
2 HV đang học cao đẳng, trung cấp Áp dụng đ/v các nghề ngắn hạn (trừ lái xe) Viết vào phiếu đăng ký và có xác nhận của giáo vụ dài hạn
2.1 Có học lực đạt loại giỏi Giảm 50% học phí các lớp ngắn hạn
2.2 Có học lực đạt loại khá Giảm 30% học phí các lớp ngắn hạn
2.3 Có học lực đạt loại trung bình-khá Giảm 20% học phí các lớp ngắn hạn
2.4 Có học lực đạt loại trung bình-khá Giảm 15% học phí các lớp ngắn hạn
2.5 Có học lực yếu kém muốn học phụ đạo các môn dưới trung bình cùng ngành Giảm 50% học phí nghề liên quan

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ VÀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU

I/ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ NGẮN HẠN MIỄN PHÍ

  • Tổ chức SCC: hỗ trợ cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn từ 18 đến 25 tuổi
  • Dự án Tương Lai: hỗ trợ cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn từ 15 đến 22 tuổi

     *Lưu ý: chính sách này áp dụng cho cả học viên trong và ngoài trường.

Liên hệ: Cô Thủy (SCC) 0909.609.963 – anh Hòa (Dự án Tương Lai) 0937.225.305 hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng ghi danh – ĐT: (08) 38558016

II/ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÓA HỌC “KHỞI NGHIỆP”

  • Đối tượng: học viên đã và đang học nghề tại trường TCN KTCN Hùng Vương, có ý tưởng kinh doanh rõ ràng.
  • Lợi ích khóa học: học viên được trang bị các kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh; Giảm rủi ro khi bắt đầu tham gia vào thị trường; Tạo cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác làm ăn giữa những thành viên.
  • Thời gian đào tạo: 8->10 buổi, tốt nghiệp được tổ chức IECD (Pháp) cấp chứng nhận.
  • Chi phí: miễn phí 100%, học viên chỉ đóng phí tạm ứng 150.000đ, khi hoàn tất khóa học sẽ được hoàn lại.