Họp thẩm định bộ tiêu chí cho học sinh, sinh viên đi học trở lại

Lúc 08g00 ngày 02/12/2021, tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương diễn ra cuộc họp thẩm định  Bộ tiêu chí cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Thành phần tham dự gồm: Đại diện Phòng Giáo dục nghề nghiệp: Chủ trì cuộc họp: Ông Đặng Minh Sự – Trưởng…