Tổ chức các lớp đào tạo trực tiếp cho học sinh, học viên tại trường sau dịch COVID-19

THÔNG BÁO Về tổ chức các lớp đào tạo trực tiếp cho học sinh, học viên tại trường sau dịch COVID-19 Căn cứ đề xuất của phòng Đào tạo qua tờ trình ngày 25 tháng 10 năm 2021, Căn cứ điều kiện thực tiễn về nhu cầu đào tạo Trung cấp, Sơ cấp và Đào tạo…

Nguyễn Hồng Chinh – Học sinh lớp 19BCK1 nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí với nhiều sáng kiến khoa học, công nghệ thành công

Là một thanh niên từ Tiền Giang lên Thành phố Hồ Chí Minh bôn ba tìm trường học nghề để thay đổi tương lai. Em Nguyễn Hồng Chinh đã tìm hiểu và đăng ký học nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương,…

Thông báo: Hoàn tất thủ tục nhập học Khóa 21K15 Năm học: 2021-2022

THÔNG BÁO Về hoàn tất thủ tục nhập học Khóa 21K15 Năm học: 2021-2022         Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo đến học sinh hệ trung cấp Khóa 21K15 về hoàn tất thủ tục nhập học, cụ thể như sau: Thời gian: Từ ngày 06/10/2021 đến ngày 15/10/2021. Hình thức…