Khóa 21K15: Thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa – Năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO Về thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa năm học 2021-2022 – Khóa 21K15 Nhà trường thông báo về thời khóa biểu Sinh hoạt đầu khóa – năm học 2021-2022 đến toàn bộ học sinh hệ trung cấp Khóa 21K15  như sau: Thời gian học:  Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 02/10/2021. Hình thức…