Kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 2)

THÔNG BÁO Về kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 2) Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương về công nhận trúng tuyển hệ Trung cấp Khóa 21K15, Năm học 2021 – 2022 (đợt…

Kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 1)

THÔNG BÁO Về kết quả xét tuyển hệ trung cấp Khóa 21K15 – Năm học 2021-2022 (Đợt 1) Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 18/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương về công nhận trúng tuyển hệ Trung cấp Khóa 21K15, Năm học 2021 – 2022 (đợt…

Vòng lan tỏa dự án cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” – Startup Kite 2021″

VÒNG LAN TỎA DỰ ÁN CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP HỌC SINH, SINH VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP” – STARTUP KITE 2021″ ** Căn cứ Kế hoạch 41/KH-KTCNHV-HSSV ngày 9 tháng 6 năm 2021 kế hoạch Về cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2021 – chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới…