UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg

UBND Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân thành phố ủng hộ và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 09/7/2021 để kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Đề nghị…