Hội thảo hướng dẫn sử dụng và giải đáp thắc mắc về “Hệ thống quản lý học tập Blackboard Open IMS”

Sáng ngày 09/04/2021, Trường  Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức Hội thảo hướng dẫn sử dụng và giải đáp thắc mắc về “Hệ thống quản lý học tập Blackboard Open IMS” cùng sự  phối hợp của Công ty IEG Việt Nam. Thành phần tham dự gồm: Đại diện nhà trường:…