Thông báo toàn thể học sinh, học viên tạm ngừng đến trường cho đến hết ngày 28/2/2021

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo toàn thể học sinh, học viên tạm ngừng đến trường cho đến hết ngày 28/2/2021. Đối với học sinh hệ Trung cấp, đề nghị các em theo dõi thời khóa biểu để tham dự lớp học online theo hướng dẫn. Đường dẫn theo…