Hội thảo chương trình tư vấn du học, phát triển nghề nghiệp tại Nhật Bản của Aichi Việt Nam

Ngày 16/01/2021, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương hợp tác với Công ty TNHH Aichi Việt Nam tổ chức Hội thảo chương trình tư vấn du học, phát triển nghề nghiệp tại Nhật Bản của Aichi Việt Nam. Nhằm cung cấp thông tin, giới thiệu về chương trình tư vấn du học…

THÔNG BÁO Về tổ chức khám sức khỏe đầu khóa năm học 2020 – 2021 học sinh khóa 20K14 (đợt 2)

Phòng CTHS-SV thông báo về tổ chức khám sức khỏe đầu khóa năm học 2020-2021 cho học sinh khóa 20K14 (đợt 2) chưa tham gia khám sức khỏe đợt 1. Cụ thể như sau: Đối tượng thực hiện: Học sinh khóa 20K14 (theo danh sách đính kèm). Thời gian khám sức khỏe: Thứ sáu ngày…