Thông báo về công bố kết quả đánh giá rèn luyện học sinh HKII Năm học 2019 – 2020

Trường TCN KTCN Hùng Vương thông báo: Học sinh trung cấp các khoá 17K11-2, 18K12 và 19K13 xem kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 tại bảng thông báo và trên website của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm, học sinh có thắc mắc, khiếu nại về kết quả đánh giá…