THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC SINH TRUNG CẤP KHÓA 17K11-2, 18K12-1 NĂM HỌC 2019-2020( ĐỢT 2)

*** Căn cứ kế hoạch số 29/KH-KTCNHV-ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về xét công nhận tốt nghiệp của học sinh hệ trung cấp Khóa 17K11-1 (Niên khóa 2017-2019), Khóa 17K11-2 (Niên khóa 2017-2020) và Khóa 18K12-1 (Niên khóa 2018-2020) của năm học…