Nhận Giấy khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo tiêu chuẩn Thành phố Giai đoạn 2019-2020

Không còn hộ cận nghèo với thu nhập dưới 36 triệu đồng/ năm, là kết quả quận 5 đạt được sau hai năm thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững” của Tp.HCM. Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong đóng góp vào…