Thông báo Điểm kiểm tra Anh văn đầu vào Khóa 20K14

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo Điểm kiểm tra Anh văn TOEIC đầu vào Khóa 20K14 Học sinh tra cứu điểm TẠI ĐÂY (Danh sách được xếp theo nhóm sinh hoạt đầu khóa) Các lớp Anh văn TOEIC được chia như sau: Từ 0 điểm đến 44 điểm: Lớp Vỡ lòng…