Buổi gặp gỡ của Hiệu trưởng với Đoàn Chuyên gia và Thí sinh dự thi tay nghề Quốc gia lần thứ 11 năm 2020

 KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 11 NĂM 2020 *** Tích cực hướng tới kỳ thi tay nghề Quốc Gia lần thứ 11 năm 2020, với mục đích và ý nghĩa quan trọng của kỳ thi tạo phong trào thi đua học tập rèn luyện kỹ năng nghề của học sinh và góp…