Thiết kế, chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid 19

*** Để chung tay trong công tác phòng chống dịch Covid 19 hiện nay đạt hiệu quả; bên cạnh việc mang khẩu trang thường xuyên nơi công cộng, nơi có đám đông thì việc rửa tay sát khuẩn là rất cần thiết để tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Máy…