Thời khóa biểu sinh hoạt đầu khóa và sinh hoạt chuyên môn khóa 20K14 – Năm học 2020-2021

CHÀO CÁC BẠN TÂN HỌC SINH KHÓA 20K14 – NĂM 2020. Nhà trường đã có thời khóa biểu sinh hoạt đầu khóa và sinh hoạt chuyên môn năm học 2020-2021: ⇒ Thời gian từ ngày 14/9/2020 đến ngày 26/9/2020. • Sinh hoạt đầu khóa và sinh hoạt chuyên môn là hoạt động bắt buộc của…