– Thiết kế áo dài

Học phí:  1.400.000 đ/ 6 tuần – 3 buổi/ tuần Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định Khuyến học:Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:  Hộ nghèo, gia đình khó khăn. Tái hòa nhập cộng đồng. Thương binh, bệnh binh .Con thương binh, con bệnh binh. Giảm 30%…

– Vẽ mỹ thuật

Học phí: 600.000 đ/ 4 tuần – 3 buổi/ tuần Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn Tái hòa nhập cộng đồng Thương binh, bệnh binh Con thương binh, con bệnh binh Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người…