Trường TCN KTCN Hùng Vương thông báo khai giảng các lớp Anh văn TOEIC và Tin học MOS tháng 11/2019

Học sinh xem điểm kiểm tra Anh văn TOEIC đầu vào: TẠI ĐÂY Học sinh đăng ký các lớp Anh văn TOEIC và Tin học MOS theo lịch sau: Đối với học sinh Khóa 11 (17K11-2) và Khóa 12 (18K12-1, 18K12-2): Đối với học sinh Khóa 13 (19K13-1, 19K13-2):   Lưu ý: Học sinh không…