– ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM – INVERTER – ĐIỆN LẠNH CÔNG NGHIỆP

  Học phí: 2.500.000 đ Thời gian: 5 tuần – 5 buổi/tuần Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn Tái hòa nhập cộng đồng Thương binh, bệnh binh Con thương binh, con bệnh binh Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên…

– SỬA CHỮA TỦ LẠNH

Học phí: 1.900.000 đ/ 1 Tháng – 5 buổi/ tuần Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:Hộ nghèo, gia đình khó khăn Tái hòa nhập cộng đồngThương binh, bệnh binh Con thương binh, con bệnh binhGiảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật…