Thông báo tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh năm 2018

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh năm 2018 như sau: TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA >>>PHIEU_DK_THAM_DU_DG_KNN_2018