THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ KHÓA LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2016-2017

♦♦♦ Thông báo về điểm thi tốt nghiệp môn Chính trị khóa Liên thông cao đẳng năm 2016-2017. Sinh viên vui lòng xem và tải file về tại đây, sinh viên nào thi rớt tốt nghiệp bắt buộc phải tự ôn tập để chuẩn bị thi lại khi nhà trường thông báo lịch ->>>DIEM THI…