THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II BỒI DƯỠNG VĂN HÓA LỚP 12 KHÓA XI VÀ THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA X

♦♦♦ Thông báo về thời khóa biểu học kỳ II lớp bồi dưỡng văn hóa ( học sinh chưa tốt nghiệp THPT) khóa XI và thời khóa biểu học kỳ II lớp văn hóa 4 môn ( lớp 12) khóa X. Các em học sinh vui lòng xem và tải file về theo dõi tại…