Vai trò Doanh nghiệp trong Hoạt động Giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GẮN KẾT GIỮA DẠY NGHỀ VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP TẠI TRƯỜNG KTCN HÙNG VƯƠNG Đã đến lúc doanh nghiệp cần chú trọng thực hiện đào tạo cùng với nhà trường. Một khi “sản phẩm” đào tạo có trách nhiệm của doanh nghiệp…