TRƯỜNG TCN KTCN HÙNG VƯƠNG TIẾP ĐOÀN THAM QUAN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC HAE-UN-DAE( HÀN QUỐC)

Ngày 19/12/2017, Trường  TCN KTCN Hùng Vương đ ã vinh dự tiếp đón đoàn tham quan đến từ Trường Trung Học HAE-UN-DAE (BUSAN, HÀN QUỐC). Với mong muốn giao lưu, học hỏi, cho học sinh trải nghiệm thực tế về nền giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt về ngành học kỹ thuật…

Vai trò Doanh nghiệp trong Hoạt động Giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GẮN KẾT GIỮA DẠY NGHỀ VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP TẠI TRƯỜNG KTCN HÙNG VƯƠNG Đã đến lúc doanh nghiệp cần chú trọng thực hiện đào tạo cùng với nhà trường. Một khi “sản phẩm” đào tạo có trách nhiệm của doanh nghiệp…