(MỚI) THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA LỚP 10 – KHÓA XI – NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA LỚP 10 – KHÓA XI – NĂM HỌC 2017-2018 (CẬP NHẬT NGÀY 02/11/2017) ♦♦♦♦ Các em học sinh Khóa XI năm học 2017 – 2018 vui lòng download thời khóa biểu theo tại đây: THỜI KHÓA BIỂU 10V NĂM HỌC 2017 – 2018 ♦♦♦♦ Download danh sách Lớp tại đây: DS VAN…

THỜI KHÓA BIỂU TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 11 NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I CÁC LỚP KHÓA 11 NĂM HỌC 2017-2018 * Các em học sinh vui lòng xem và tải thời khóa biểu về máy tại đây ->>>THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I CÁC LỚP KHÓA 11- 17CKC1-2,17CDT1-2,17CNO1-2,17BTCK1-2,17SCM1-2,17DTCN1-2, 17CDL1-2,17KTHM1,17KTHM2,17KTHD1,17DCN1-2,17MTT1-2 NĂM HỌC 2017-2018 * Các em học sinh lớp 17CNO1 và 17CNO2 vui…

Vai trò Doanh nghiệp trong Hoạt động Giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GẮN KẾT GIỮA DẠY NGHỀ VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ SỰ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP TẠI TRƯỜNG KTCN HÙNG VƯƠNG Đã đến lúc doanh nghiệp cần chú trọng thực hiện đào tạo cùng với nhà trường. Một khi “sản phẩm” đào tạo có trách nhiệm của doanh nghiệp…